panel klienta dokumenty online iFaktury 24

klienci

W tym miejscu znajdziesz rekomendacje naszych klientów i firm, które nam zaufały.

certyfikaty

Potwierdzenie posiadzania naszych kompetencji, które dają nam prawo do wykonywania określonych czynności.

aktualności

Przydatne informacje i zmiany w podatkach.

oprogramowanie

Oferta dostępnego oprogramowania oferowanego Klientom

o firmie

Dzięki naszej działalności zapewniamy wiarygoność, kompletność i terminowość informacji.

Aldona radzi

Pamiętaj o najważniejszych dla Twojej firmy datach!

31

stycznia

• roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R • roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym podatku dochodowym PIT-8AR
• złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28)

30

kwietnia

• złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

25

• podatek od towarów i usług VAT-7D, VAT- 7K za kwartał
• informacja podsumowująca VAT-UE (w wersji elektronicznej) za kwartał

5

• rozliczenie ZUS jednostek budżetowych

7

• wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej

10

• rozliczenie ZUS przedsiębiorcy opłacającego składki wyłącznie za siebie
• złożenie sprawozdania intrastat

15

• rozliczenie ZUS przedsiębiorców zatrudniających pracowników
• informacja podsumowująca VAT-UE (w wersji drukowanej)

20

• zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT i prawnych CIT • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
• wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy PIT-4 • wpłata na PERON

25

• podatek VAT-7 • AKCYZA
• Informacja podsumowująca VAT-UE( w wersji elektronicznej)